Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A francia állam, Köztársasági elnök, Parlament, Szenátus, Nemzetgyûlés felépítése, mûködése címszavakban. Olyan dolgok, amik ismerete nélkül nem lehet helyesen értelmezni, fordítani, hiszen a rendszer nem teljesen kompatibilis a magyarral.

A francia intézmények

- Az Alkotmánytanács
- A Köztársasági Elnök
- A miniszterelnök és a kormány
- A Parlament
- Az igazságszolgáltatás
- Himnusz és jelmondat
- A francia nemzeti lobogó
- Nemzetvédelem

Az Alkotmánytanács

Kilenc tagból áll, és többek között a választások szabályos lefolyását felügyeli, valamint az organikus és az elé terjesztett törvények alkotmányosságát.

További információk : www.conseil-constitutionnel.fr

A Köztársasági Elnök

{mosimage}A Köztársasági Elnököt öt évre választják meg közvetlen általános választás útján (az öt évre szóló mandátumot a 2000. szeptember 24-i népszavazás után vezették be Franciaországban).

Nicolas Sarkozy-t, az V. Köztársaság hatodik elnökét 2007. május 6-án választották meg.

A köztársasági elnök kinevezi a miniszterelnököt és ez utóbbi javaslatára a kormány tagjait (ld. az Alkotmány 8. cikkelyét).

Elnököl a kormányüléseken, kihirdeti a törvényeket és õ a hadseregek fõparancsnoka. Feloszlathatja a Nemzetgyûlést, és súlyos válság esetén rendkívüli jogokat gyakorolhat. (Alkotmány 16. cikkely).

További információk : www.elysee.fr

A miniszterelnök és a kormány

A miniszterelnök vezetésével a kormány meghatározza és végrehajtja a nemzetpolitikát. A miniszterelnök felel a Parlament elõtt (Alkotmány 20. cikkely). A miniszterelnök irányítja a kormány tevékenységét és biztosítja a törvények végrehajtását (21. cikkely). Dominique de Villepint 2005. május 31-én nevezték ki miniszterelnöknek.

További információk : www.premier-ministre.gouv.fr

A Parlament

{mosimage}Két kamarából áll :

 • A Szenátusból, amelynek tagjait 2003 óta hat évre választják meg közvetett általános választás útján (ezt megelõzõen kilenc évre szólt a mandátumuk) és a szenátorok 1/3-át minden harmadik évben újraválasztják. 
 • A Nemzetgyûlésbõl, amelynek képviselõit öt évre választják meg közvetlen általános választás útján.

A két kamara, a kormány munkájának ellenõrzésén túl, kidolgozza és megszavazza a törvényeket. A két intézmény közötti egyet nem értés esetén a Nemzetgyûlésé az utolsó szó.

A Szenátus

A Szenátus 331 szenátorból áll, akik a következõképpen oszlanak meg a 2004. szeptemberi választások óta :
- Népi Mozgalom Uniója csoportja: 156
- Szocialista csoport : 97
- Centrista Unió csoportja : 33
- Kommunista, republikánus és polgári csoport : 23
- Európai demokratikus és szociális összefogás csoportja : 15
- Függetlenek : 7

További információk : www.senat.fr

A Nemzetgyûlés

A Nemzetgyûlés 577 képviselõbõl áll, akik a következõképpen oszlanak meg :
- Népi Mozgalom Uniója csoportja: 351 (+ 10 kapcsolt listával induló képviselõ)
- Szocialista csoport: 141 (+ 8 kapcsolt listával induló képviselõ)
- Unió a Francia Demokráciáért csoportja : 27 (+ 4 kapcsolt listával induló képviselõ)
- Kommunista és republikánus képviselõkbõl álló csoport : 22 Egyik csoporthoz sem tartozó képviselõk : 11

További információk : www.assemblee-nationale.fr

Az igazságszolgáltatás

A személyi szabadság õrzõjeként (ld. az Alkotmány 66. cikkelyét), Franciaország igazságügyi hatósága oly módon van megszervezve, hogy alapvetõ különbséget tesz a rendes bíróságok között, amelyek a személyek közötti jogvitákat hivatottak rendezni, és a közigazgatási bíróságok között, amelyek az állampolgárok és a közhatalom közötti jogvitákat rendezik.

A jogszolgáltatási rend kétfajta igazságszolgáltatást különböztet meg:

 • A polgári igazságszolgáltatást :

rendes bíróság (elsõfokú bíróság) vagy szakbíróság (egyesbíróság, kereskedelmi bíróság, társadalombiztosítási ügyek bírósága és a Munkaügyi Bíróságok Fõtanácsa, amely a munkavállalók és a munkáltatók közötti jogvitákat hivatott rendezni).

 • A büntetõ joghatóságokat, amelyek három szinten kezelik a törvénysértéseket, így megkülönböztetjük :
 1. a rendõrbíróság által rendezett szabálysértéseket,
 2. a büntetõbíróság hatáskörébe tartozó vétségeket,
 3. az esküdtszék hatáskörébe tartozó bûncselekményeket.

Létezik végül egy különleges joghatóság, amely egyaránt illetékes polgári- és büntetõjogi ügyekben is, ez pedig a fiatalkorúak bírósága.

A Semmítõszék, a legfelsõbb bíróság feladata, hogy megvizsgálja a fellebviteli bíróságok által meghozott határozatok ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket.

A közigazgatási bíróságok csúcsán az Államtanács áll, amely végsõfokon dönt a közigazgatási jogcselekmények törvényességérõl. Továbbá a kormány is kikérheti a tanácsát véleményezésre a törvénytervezetek és bizonyos határozattervezetek esetében.

További információk : www.justice.gouv.fr ; www.conseil-etat.fr

Himnusz és jelmondat

A rajnai hadsereg harci dala 1792-ben, Strassbourgban született meg, majd Marseillaise néven 1795. július 14-én nemzeti himnusszá nyilvánították. A Francia Köztársaság jelmondata « Szabadság, Egyenlõség, Testvériség ». (Liberté, Égalité, Fraternité)

A francia nemzeti lobogó

{mosimage}1789-ben La Fayette összevonja a fehér színt, a királyság szimbólumát a párizsi Nemzetõrség kék-piros kokárdájának színeivel. A háromszínû zászló a Francia Köztársaság hivatalos jelképe.

Nemzetvédelem

2004-ben a nemzetvédelem költségvetése 32,40 milliárd eurót tett ki, azaz a bruttó hazai össztermék (GDP) 2,01%-át, és az állami költségvetés 11,42%-át.

A 2003-2008 közötti idõszakra vonatkozó, a katonai programról alkotott törvény, amely a köztársasági elnök és a kormány azon akaratát tolmácsolja, hogy Franciaországot egy a szükségleteinek megfelelõ védelemmel lássa el, meghatározza az elérendõ eszközöket és létszámokat.

Szerves részét képezi azon törekvésünknek, hogy a védelmi eszköztárunkat az aktuális kihívásokhoz igazítsuk. Ez az eszköztár a következõkkel fejezhetõ ki :
- a terrorizmus elleni harc eszközeinek megerõsítése,
- a francia nukleáris elrettentés biztonsága és megbízhatósága,
- Franciaország részvétele a krízisek megelõzésében és megoldásában (15-20 ezer katona vesz részt hadmûveletekben),
- katonai együttmûködés a NATO-n és az Európai Unión belül.

2004-ben a francia haderõk létszáma - mind a katonai, mind a civil személyeket figyelembe véve - 436 708 fõt tett ki, akik a következõképpen oszlottak meg:
- 162 350 fõ a szárazföldi hadseregben
- 69 276 fõ a légierõben
- 54 656 fõ a tengerészetben
- 103 806 fõ a csendõrségben
- 46 620 fõ a közszolgálatban (egészségügy, szociális tevékenység…).

További információk : www.defense.gouv.fr

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

Kövess minket!

Francia szótárak

Hirdetés

Pierre Waline blogja

 
 

Bíró Ádám blogja Párizsból

Actualité sportive vue de Budapest

Francia idegenlégió blog

 

Baranyi Beatrix, Recto et verso

Baranyi Beatrix, Recto et verso

 

 

 

Állásajánlatok

A címoldalról ajánljuk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Franciatanárok

 • 1
 • 2
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó