Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Frédéric Mistral Nobel-díjas, provanszál nyelven alkotó francia költő 1830. szeptember 8-án született. Tanulmányait Avignonban végezte. Már diákként verselgetett, Homérosz és Vergilius voltak a példaképei.

Apja tanácsára Aix-en-Provence egyetemén jogot hallgatott, és 1851-ben szerzett diplomát. Roumanille hatására úgy döntött, életét a trubadúrok hajdani nyelve, a provanszál nyelv helyreállításának, a provanszál kultúra megőrzésének, a provanszál irodalmi mozgalom megszervezésének szenteli.

Frédéric Mistral

1851-től csak provanszál nyelven alkotott, egy évvel később Li Prouvencalo címmel közreadta az első provanszál nyelvű antológiát, és Arles-ba összehívta a provanszál költők kongresszusát. Az Avignon melletti Font Ségugne kastélyban Mistral és hat költőtársa megindította a Félibrige mozgalmat (a félibre szót egy régi krónikából kölcsönözték, és egyként fordítható "törvénytudónak", illetve "a múzsák gyermekének").

1859-ben készült el első és egyik legjelentősebb műve, a tizenkét énekből álló Mireo című elbeszélő költemény. A vergiliusi és homéroszi hatásokat mutató provanszál műeposzt Lamartine is lelkes szavakkal üdvözölte, és 1864-ben Gounod operát írt belőle Mireille címmel. Magyarra Gábor Andor fordította le, és Babits írt róla értő kritikát, amelyben Arany Toldijához hasonlította.

Következő hőseposza, a Calendau - némi aktuálpolitikai töltéssel - a franciáktól való elszakadás gondolatát is megpendítette. 1886-ban hét év munkájával elkészült legnagyobb tudományos vállalkozása, A Félibrige kincsestára, avagy provanszál-francia szótár című munkája. 1876-tól ő volt a Félibrige mozgalom vezetője, 1885-ben megalapította a Revue Félibrienne című folyóiratot, 1891-től pedig elvállalta a l'Aioli című provanszál újság szerkesztését. 1897-ben készült el főműve, a provence-i tájat tizenkét dalban megéneklő A Rhone költeménye című eposza.

1904-ben - megosztva - neki ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat "művei eredetiségének elismeréseként, a dél-francia nép lelkületének hűséges ábrázolásáért és azért a jelentős munkáért, amelyet mint provanszál filológus folytatott". A díjjal járó pénzjutalomból Arles-ban létrehozta a Museon Arleatont, a provanszál népművészet múzeumát. Élete utolsó éveiben Moun espelido (Származásom) címmel közreadta nagy sikert aratott memoárkötetét, és egy versgyűjteményt is Az olajbogyószüret címmel.

Szülővárosában, Maillane-ban hunyt el 1914. március 25-én. Egykori iskolája, az avignoni College Royale ma az ő nevét viseli.
(multkor)

Hozzászólás (Facebookkal)

A Le Parisienben megjelent írás elítéli azt is, hogy a média nem beszél arról, hogy egyes...
Hazánk történelmében sorsdöntő időszakról beszélhetünk Trócsányi László 2010-2014 közötti párizsi...
• Francia és orosz nyelvtanárként 24 évig oktattam és vizsgáztattam az ELTÉ-n.
Trócsányi László igazságügyi miniszter, korábbi francia nagykövet Párizsi Napló - avagy, ami a...
Kiállítás 2018. március 22 - május 26. Megnyitó: 2018. március 21. 19:00
Zöld nagykövetség lett a Magyarországi Francia Nagykövetség!
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó