Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Összegyűjtöttem a legfontosabb nyelvtani kifejezések nevét franciául és magyarul. A nehézkesnek tűnő nyelvtani magyarázatok érthetőbbé válnak, amint megtanuljuk ezeket a kifejezéseket, ráadásul a szótárforgatás is hatékonyabbá válik.

Bon courage !

 • adjectif (m) – melléknév
 • adverbe (m) – határozó
 • affixe (m) – toldalék, képző
 • article  (m) – névelő
 • auxiliaire (m) – segédige
 • complément (m) – bővítmény
 • conjonction (f) – kötőszó
 • consonne (f) – mássalhangzó
 • épithète (f) – jelző
 • flexion (f) – rag
 • gérondif (m) – határozói igenév
 • infinitif (m) – főnévi igenév
 • locution (f) – szerkezet, szókapcsolat
 • majuscule (f) – nagybetű
 • minuscule (f) – kisbetű
 • mot (m) – szó
 • mot composé (m) – összetett szó
 • nom (m) – főnév, névszó
 • numéral (m) – számnév
 • objet (m) – tárgy
 • ordre des mots (m) – szórend
 • participe (m) melléknévi igenév
 • parties (f, pl) du discurs – szófajok
 • phrase (f) – mondat
 • pluriel (m) – többes szám
 • prédicat (m) – állítmány
 • préposition (f) – elöljárószó, viszonyszó
 • pronom (m) – névmás
 • racine (f) – szótő, gyök
 • radical (f) – szótő
 • singulier (m) – egyes szám
 • substantif (m) – főnév
 • substitut (m) – névmás
 • sujet (m) – alany
 • syllabe (f) – szótag
 • terminaison (f) – végződés
 • verbe (m) – ige
 • vocabulaire (m) de base – alapszókincs
 • voyelle (f) – magánhangzó
 • adjectif démonstratif (m) – mutató névelő
 • adjectif exclamatif (m) – felkiáltószó
 • adjectif indéfini (m) – határozatlan melléknév
 • adjectif interrogatif (m) – kérdőszó
 • adjectif numéral cardinal (m) – számnév
 • adjectif numéral ordinal (m) – sorszámnév
 • adjectif possessif (m) – birtokos névelő, determináns, melléknév
 • adjectif qualificatif (m) – minőségjelző, tulajdonságjelző
 • article défini (m) – határozott névelő
 • article indéfini (m) – határozatlan névelő
 • article partitif (m) – anyagnévelő, részelő névelő
 • complément circonstanciel (m) – határozó
 • complement d’attribution (m) – részes eset
 • complément d’objet direct (m) – tárgy
 • complément d’objet indirect (m) – határozó, viszonyszós bővítmény
 • complément de but (m) – célhatározó
 • complément de l’adjectif (m) – melléknévvonzat
 • complément de lieu (m) – helyhatározó
 • complément de temps (m) – időhatározó
 • complément du verbe (m) – állandó határozó, vonzat
 • locution conjonctive (f) – kötőszós szerkezet
 • locution figée (f) – állandósult szókapcsolat, szólás
 • locution prépositionnelle (f) – viszonyszós szerkezet
 • locution prépositive (f) – viszonyszós szerkezet
 • locution verbale (f) – igés szerkezet
 • nom commun (m) – köznév
 • nom composé (m) – összetett szó
 • nom de nombre (m) – számnév
 • nom de nombre cardinal – tőszámnév
 • nom de nombre ordinal (m) – sorszámnév
 • nom propre (m) – tulajdonnév
 • numéral cardinal (m) tőszámnév
 • numéral ordinal (m) sorszámnév
 • participe passé (m) múlt idejű melléknévi igenév
 • participe présent (m) – jelen idejű melléknévi igenév
 • passé (m) – múlt idő
 • passé antérieur (m) – nincs magyar megfelelője
 • passé composé (m) összetett múlt idő
 • passé récent (m) – közvetlen múlt idő
 • passé simple (m) / défini – nincs magyar megfelelője
 • passif (m) – szenvedő szerkezet
 • phrase (f) – mondat
 • phrase affirmative (f) – állító mondat
 • phrase complexe (f) – összetett mondat
 • phrase déclarative (f) – kijelentő mondat
 • phrase impérative (f) – felszólító mondat
 • phrase injonctive (f) – felszólító mondat
 • phrase interrogative (f) – kérdő mondat
 • phrase simple (f) – egyszerű mondat
 • plus-que-parfait (m) – régmúlt igeidő
 • point (m) – pont
 • point d’exclamation –  felkiáltójel
 • point d’interrogation – kérdőjel
 • point de suspension – három pont
 • pronom (m) – névmás
 • pronom adverbial (m) – határozói névmás
 • pronom démonstratif (m) – mutató névmás
 • pronom indéfini (m) – határozatlan névmás
 • pronom interrogatif (m) – kérdő névmás
 • pronom personnel (m) – személyes névmás
 • pronom possessif (m) – birtokos névmás
 • pronom réfléchi (m) – visszaható névmás
 • pronom relatif (m) – vonatkozó névmás
 • proposition (f) – tagmondat
 • proposition elliptique (f) – hiányos mondat
 • proposition incidente (f) – közbeékelt mondat
 • proposition principale (f9 – főmondat
 • proposition subordonnée (f) – alárendelt mondat
 • rapport possessif (m) – birtokviszony
 • relation possessive (f) – birtokviszony
 • style (m) – stílus
 • style direct (m) – közvetlen beszéd
 • style indirect (m) – függő beszéd/ közvetett beszéd
 • subjonctif (m) – kötőmód
 • subordonnée (f) – alárendelt mellékmondat
 • voix (f) – hang ; szerkezet
 • voix active (f) – cselekvő szerkezet
 • voix passive (f) – szenvedő szerkezet

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

Kövess minket!

Francia szótárak

Hirdetés

Pierre Waline blogja

 
 

Bíró Ádám blogja Párizsból

Actualité sportive vue de Budapest

Francia idegenlégió blog

 

Baranyi Beatrix, Recto et verso

Baranyi Beatrix, Recto et verso

 

 

 

Állásajánlatok

A címoldalról ajánljuk

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Franciatanárok

 • 1
 • 2
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó