Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

 

Nem olyan egyszerű, de nem is annyira bonyolult e két elöljáró használata. Csupán végig kell gondolni, milyen funkciót töltenek be az adott mondat értelmezésében. Ehhez szeretnék segítséget adni, példamondatokkal megtűzdelve.

entre => localisation entre deux ensembles homogènes – helymeghatározás két homogén csoport között
parmi => localisation au milieu d'un ensemble hétérogène – helymeghatározás két heterogén csoport között

Exemples:

– On a trouvé cet album photo parmi les livres de Jean. – Megtaláltuk ezt az albumot Jaen könyvei között.
– Où a-t-on trouvé cet album photo ? (Parmi les livres de Jean.) – Hol találtuk meg ezt az albumot? (Jean könyvei között)
– On y a trouvé cet album photo. (y = parmi les livres de Jean) – Ott találtuk meg ezt az albumot. ( y = Jean könyvei között)

– On a fait poser des bancs entre les arbres qui bordent l'allée. – Padokat helyeztek a fák közé, amelyek az úttestet szegélyezik.
– Où a-t-on fait poser des arbres ? (Entre les arbres.) – Hová helyeztek padokat? ( a fák közé)
– On y a fait poser des bancs. (y = entre les arbres). – Oda helyezték a padokat. ( y = a fák közé)

Most pedig, lássuk a "kivételeket", amelyek erősítik a szabályokat!

Egy kicsit komplikáltabb a helyzet, ha konkrétan az "entres les... ; parmi les ..." kifejezéseket alkalmazzuk.

Parmi les arbres il y a un banc. (plusieurs arbres éparpillés) – Van egy pad a fák között (több szétszórt fa között)

Entre les arbres il y a un banc. (deux arbres / deux rangées d'arbres / deux bouquets d'arbres) – Van egy pad a fák között (két fa / két sor fa / két facsoport között)

– Il y a deux bancs parmi douze arbres, cela compose un beau cadre. – Két pad van tizenkét fa között, egy szép környezetben.

entre : ha pontosan meghatározott közökben elfoglalt helyről beszélünk

– Posez des bancs entre chaque arbre / parmi chaque arbre. – Helyezzenek padokat minden fa közé.

parmi : ha nem pontosan meghatározott közökben elfoglalt helyről van szó

– Posez des bancs, çà et là, parmi les arbres. – Helyezzenek padokat itt-ott a fák közé.

Figyeljük meg a különbségeket az alábbi mondatokban:

– On apercevait une maison entre les arbres / parmi les arbres / au milieu des arbres. – Megpillantunk egy házat a fák között (két fa között) / (több fa között) / (a fák kellős közepén).

– Pierre erre à présent entre les arbres et les rochers / parmi les arbres et les rochers / au milieu des arbres et des rochers. – Péter - jelenleg -, fák csoportja és sziklák csoportja között / fák és sziklák között / fák és sziklák kellős közepén bolyong.

No lám, nem is olyan ördöngős dolog!

il y a un banc ... ou


Akkor mondjátok meg, où y a-t-il ce banc ?

 

Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
S ´ il fallait dresser un bilan de la présence de noms issus de l ´ étranger dans le patrimoine...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
Szövegértés rovatunkban Yasmina Khadra, L'équation africaine című könyvéből emeltünk ki egy...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó