Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A francia névmások mind a 9 fajtájába itt betekintést nyerhetsz. Ma a kérdő névmással fogunk foglalkozni, de a közeljövőben jön a többi is. :)

 • pronom interrogatif (kérdő~)
 • pronom personnel (személyes~)
 • pronom réfléchi (visszaható~)
 • pronom démonstratif (mutató~)
 • pronom possessif (birtokos~)
 • pronom relatif (vonatkozó~)
 • pronom adverbial (határozói~)
 • pronom quantitatif (mennyiség~)
 • „pronom” indéfini (határozatlan~)

Ezek a francia névmások fajtái, használatuk azonban időnként egészen máshogy alakul, mint a magyarban. Ma a kérdő névmásokkal fogunk foglalkozni, de a továbbiakban természetesen mindegyiken sorba fogunk menni.

Les pronoms interrogatifs (kérdő névmások)

          1. Kérdezés az alanyra:

 • qui? ’ki? kik?’ Qui veut chanter? ’Ki akar énekleni?’
 • qui est-ce qui? ’ki? kik?’ Qui est-ce qui veut chanter? ’Ki akar énekelni?'
 • qu’est-ce qui? ’mi?’ Qu’est-ce qui vous intéresse? ’Mi érdekli?’
 • quel est? quelle est? quels sont? quelles sont? ’mi? melyik? mik? melyikek?’ Quel est le plus grand lac du monde? ’Melyik a világ legnagyobb tava?’
 • lequel? laquelle? lesquels? lesquelles? ’melyik? melyikek?’ Lequel des deux gagnera? ’Melyik fog nyerni a kettő közül?’

 
           2. Kérdezés a tárgyra:

 • qui? ’kit? kiket? Qui est-ce que vous avez vu? ’Kit/kiket látott?’
 • que? ’mit? miket?’ Qu’est-ce que vous voyez? ’Mit/miket lát?’
 • quoi? ’mit?’ (bizalmas stílus) Tu vas faire quoi? ’Mit fogsz csinálni?’
 • lequel? laquelle? lesquels? lesquelles? ’melyiket? melyikeket?Lequel est-ce que vous prenez? ’Melyiket kéri?’


  3. Kérdezés a helyhatározóra:

 • où? ’hol? hova?’ est-ce que vous habitez? ’Hol lakik?’ Où est-ce que vous allez? ’Hova megy?’
 • d’où? ’honnan?’ D’où est-ce que vous venez? ’Honnan jön?’
 • jusqu’où? ’meddig?’ Jusqu’où est-ce que vous êtes allé? ’Meddig ment el?’
 • par où? ’merre?’ Par où est-ce que vous êtes passé? ’Merre ment?’
 • helyhatározói viszonyszó + qui, quoi? ’ki, mi + helyhatározóag vagy névutó’ À côté de qui est-ce que vous étiez? ’Ki mellett áll?’ Sur quoi est-ce que vous avez marché? ’Mire lépett rá?’

 

           4. Kérdezés az időhatározóra:

 • quand? ’mikor?’ Quand est-ce que vous partirez? ’Mikor fog elutazni?’
 • depuis quand? ’mióta?’ Depuis quand est-ce que vous travaillez là? ’Mióta dolgozik itt?’
 • jusqu’à quand? ’meddig?’ Jusqu’à quand est-ce que vous resterez là? ’Meddig marad itt?’
 • pour quand? ’mikorra?’ Pour quand est-ce que vous attendez votre mari? ’Mikorra várja a férjét?’
 • à quelle heure? ’hány órakor?À quelle heure est-ce que vous partirez? ’Hány órakor indul?’


  5. kérdezés a módhatározóra:

 • comment? ’hogyan?’ Comment est-ce qu’il travaille? ’Hogyan dolgozik?’
 • de quelle façon? de quelle manière? ’milyen módon? hogyan?’ De quelle manière est-ce que vous préparez ce plat? ’Hogyan készíti ezt az ételt?’


  6. kérdezés az ok- és célhatározóra:

 • pourquoi? ’miért?’ pour qui? ’kiért?’ Pourquoi est-ce que tu pleures? ’Miért sírsz?’ Pourquoi est-ce que tu voudrais aller en France? ’Miért szeretnél Franciaországba menni? Pour qui est-ce que vous travaillez? ’Kiért dolgozik?’


  7. kérdezés a jelzőre:

 • quel(s) / quelle(s)? ’melyik? milyen? hányadik?’ Quels livres est-ce que vous avez achetés? ’Milyen könyveket vett?’ Quelle rue est-ce que je dois prendre? ’Melyik/hányadik utcába kell befordulnom?’
 • combien? ’mennyi? hány?’ (általában a számnév helyén áll; a főnevek de viszonyszóval kapcsolódnak hozzá) Vous avez combien de livres? ’Hány könyve van?’


  8. Kérdezés az állítmánykiegészítőre:

 • comment est/sont? ’milyen?/milyenek?’ Comment sont les fenêtres? ’Milyenek az ablakok?’
 • de quel/quelle … est/sont? ’milyen…?' De quelle couleur est son costume? ’Milyen színű az öltönye?’ De quelle nationalité est-il? ’Milyen nemzetiségű?’ De quel poids est le colis? ’Milyen súlyú a csomag?’
 • à qui est/sont? ’kié?’ À qui est cette voiture? ’Kié ez az autó?’
 • en quoi est/sont? ’miből van/vannak?’ En quoi est cette boîte? ’Miből van ez a doboz?’
Francia nyelvoktatás, korrepetálás, szinten tartás, francia közép- és emelt szintű érettségire,...
Si Un Bal masqué ne figure pas parmi les plus connus de ses opéras, le fait divers qui inspira...
Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Se prolongeant sur plus de 45 jours (du 29 décembre 1944 au 13 février 1945), le siège de Budapest...
A néhai Diana hercegnő nevét fogja viselni az a tér Párizsban az Alma híd tövében, amely alatti...
Következzenek: pronom personnel, pronom réfléchi. Avagy személyes és visszaható névmások a...
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó